Małopolski Związek Piłki Nożnej ​

Podokręg Wieliczka​

SPARINGI Z UDZIAŁEM SĘDZIÓW KOLEGIUM SĘDZIÓW WIELICKIEGO PODOKRĘGU

 Kolegium Sędziów Wielickiego Podokręgu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że wszystkie turnieje oraz mecze rozgrywane w okresie przygotowawczym, w których

sędziami na wniosek Klubów będą członkowie  Kolegium Sędziów, winny być zgłaszane za pośrednictwem Referatu Obsady.


Pismo sparingi 2018