Małopolski Związek Piłki Nożnej ​

Podokręg Wieliczka​

Rada Seniorów przy Wielickim Podokręgu została powołana w dniu 25 marca 2006 roku w siedzibie Podokręgu Wieliczka z inicjatywy Jana Sykały, Juliana Chorobika i Andrzeja Wincencika.
Rada Seniorów działa w oparciu o Regulamin Rady Seniorów zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Wielickiego Podokręgu w dniu 2.06.2006 r.
W dniu 3.06. 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Seniorów podczas którego wybrano zarząd na następną kadencję na lata 2016-2020: przewodniczący – Julian Chorobik, z-ca przewodniczącego – Jan Sykała, z-ca przewodniczącego – Piotr Czepiec, sekretarz – Andrzej Wincencik, skarbnik – Wiesław Twardzik. Obecnie Rada Seniorów liczy 19-tu członków.
W 2012 roku Rada Seniorów Wielickiego Podokręgu nawiązała współpracę z Radą Seniorów przy Podokręgu Bochnia, której przewodniczy Stanisław Brożkiewicz. Corocznie organizowane są wspólne spotkania w Wieliczce i w Bochni. Na spotkania Rady Seniorów przy Wielickim Podokręgu zapraszani są członkowie Rady Seniorów MZPN Kraków, jak również prezes Wielickiego Podokręgu. Spotkania te organizowane są w okresie Świąt Bożego Narodzenia jako opłatkowe, natomiast po Świętach Wielkanocnych tradycyjne „Jajko”. Niektóre spotkania organizowane są wspólnie z Zarządem Wielickiego Podokręgu. Organizowane są także spotkania w terenie.
Najstarszym członkiem Rady Seniorów Wielickiego Podokręgu jest 90-letni Stefan Sendorek – długoletni prezes i działacz LKS Wiślanka Grabie.
Niektórzy członkowie Rady Seniorów działają w klubach w swoich miejscowościach, będąc członkami zarządów i cieszą się dużym autorytetem. Kilku członków Rady Seniorów jest w zarządzie Wielickiego Podokręgu oraz pracuje społecznie w komisjach.
Corocznie przed Świętem Zmarłych delegacja członków Rady Seniorów odwiedza groby zmarłych działaczy na 13-tu cmentarzach Powiatu Wielickiego, zapalając znicze z chorągiewkami MZPN-u i Wielickiego Podokręgu.
Członkowie Rady Seniorów pomagają również w organizacji turniejów drużyn młodzieżowych w sezonie zimowym na hali (Turniej im. Karola Demczuka).
W 2015 roku Rada Seniorów wystąpiła z inicjatywą ufundowania sztandaru dla Wielickiego Podokręgu z okazji zbliżającego się jubileuszu 40-lecia w 2017 roku.

ZARZĄD WRAZ Z CZŁONKAMI RADY SENIORÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY PODOKRĘGU WIELICKIM MZPN:

Julian Chorobik - Przewodniczący
Jan Sykała - Zastępca ds. sportowych
Wiesław Twardzik - skarbnik
Andrzej Wincencik -sekretarz
Agnieszka Włodek
Adam Kowal
Stanisław Iwański
Janusz Sendorek
Stefan Sendorek
Wiesław Jach
Ryszard Drożdż
Jacek Wiśniowski
Henryk Dziewoński
Jerzy Kaszowski
Wiesław Żołnierczyk
Tadeusz Boda
Tadeusz Widomski
Władysław Skwarek
Adam Gawlik
Józef Strojny
Stanisław Szewczyk

Adres do korespondencji:

PPN Wieliczka

Julian Chorobik                                       Jan Sykała

Raciborsko 170                                        ul. Wicentego Pola 16/15

32-020 Wieliczka                                   32-020 Wieliczka

tel. (12) 357-48-92, 886-986-489      (12) 278-15-49, 663-769-390

rada_seniorow

od lewej: Wiesław Twardzik, Julian Chorobik, Jan Sykała, Andrzej Wincencik, Piotr Czepiec