Małopolski Związek Piłki Nożnej ​

Podokręg Wieliczka​

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ  PODOKRĘG WIELICZKA


 ZARZĄD (kadencja 2021 – 2025)

1. Andrzej Strumiński – Prezes

2. Wiesław Bobowski – Wiceprezes ds. organizacyjnych
3. Wacław Bułat – Wiceprezes ds. sportowych

4. Agnieszka Włodek – Sekretarz

5. Sławomir Ząbek
6. Piotr Klimczyk
7. Michał Kowalski

 

 PREZYDIUM ZARZĄDU

1. Andrzej Strumiński – Prezes
2. Wiesław Bobowski – Wiceprezes ds. organizacyjnych
3. Wacław Bułat – Wiceprezes ds. sportowych
4. Agnieszka Włodek – Sekretarz

Uchwała Zarządu


KOMISJA GIER 

1. Sławomir Ząbek – Przewodniczący Komisji
2. Michał Kowalski – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Agnieszka Włodek – Sekretarz

 

Uchwała Zarządu


KOMISJA DYSCYPLINY 

1. Wojciech Sierocki- Przewodniczący Komisji
2. Konrad Lembas – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Mieczysław Kępa – Sekretarz

Uchwała Zarządu


KOLEGIUM SĘDZIÓW 

1. Marcin Rusinek – Przewodniczący Kolegium Sędziów
2. Krzysztof Dąbroś – Sekretarz Kolegium Sędziów
3. Wojciech Sierocki – Skarbnik Kolegium Sędziów
4. Robert Grochal – Referent Obsady Kolegium Sędziów

Uchwała Zarządu