Małopolski Związek Piłki Nożnej ​

Podokręg Wieliczka​

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ  PODOKRĘG WIELICZKA


 ZARZĄD

1. Andrzej Strumiński – Prezes
2
. Wiesław Bobowski – Wiceprezes d/s organizacyjnych
3. Wacław Bułat – Wiceprezes d/s sportowych
4. Piotr Kaleta – Sekretarz Zarządu
5. Sławomir Ząbek
6. Konrad Lembas
7. Julian Chorobik
8. Piotr Klimczyk
9. Radosław Zabawa
10. Michał Kowalski
11. Agnieszka Włodek


PREZYDIUM ZARZĄDU

1. Andrzej Strumiński
2. Wiesław Bobowski
3. Wacław Bułat
4. Piotr Kaleta


KOMISJA REWIZYJNA

1. Mieczysław Kępa – Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Samek – Sekretarz
3. Grzegorz Chorobik – Członek komisji


KOMISJA GIER

1. Sławomir Ząbek – Przewodniczący Komisji
2.Konrad Bartoszek – Sekretarz
3.Michał Kowalski – Członek Komisji

 


KOMISJA DYSCYPLINY

1. Wojciech Sierocki- Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Pieczonka
3. Adam Kowal


KOLEGIUM SĘDZIÓW

1. Piotr Nowak – Przewodniczący Kolegium Sędziów