Małopolski Związek Piłki Nożnej ​

Podokręg Wieliczka​
PRZEPISY LICENCYJNE NA SEZON 2021/2022

W związku z nową edycją przyznawania licencji klubom podaje się terminy składania dokumentów (formularze, oświadczenia, załączniki itp.).

IV liga z terenu MZPN
Dokumenty należy przesyłać w terminie:
a) do 28 maja 2021 r.
IV liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2021/2022 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 10 czerwca 2021 r. beniaminkowie

Kluby klasy okręgowej, klasy A, klasy B i klasy C oraz samodzielne kluby młodzieżowe składają wnioski licencyjne wraz z załącznikami i opłatą administracyjną – do dnia 15 czerwca 2021 r.
Kluby, które uzyskały awans z klasy niższej do wyższej składają wnioski licencyjne nie później niż 5 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.
Powyższe kluby po spełnieniu kryteriów licencyjnych otrzymują licencję na dwa sezony rozgrywkowe 2021/22/23.


IV LIGA I KLASY NIŻSZE

* Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne”. Podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych TUTAJ

Załącznik nr 1 TUTAJ (wniosek o przyznanie licencji)
Załącznik nr 2 TUTAJ (ustanowienie pełnomocnika ds. procedury licencyjnej)
Załącznik nr 3 TUTAJ (kryteria prawne)
Załącznik nr 4 TUTAJ (kryteria sportowe)
Załącznik nr 5 TUTAJ (kryteria infrastrukturalne)
Załącznik nr 6 TUTAJ (kryteria dot. personelu)
Załącznik nr 7 TUTAJ (kryteria dot. finansów)
Załącznik nr 8 TUTAJ (RODO)


KLUBY MŁODZIEŻOWE

* Uchwała nr 1/Z/2015 z dnia 25 marca 2015 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów młodzieżowych na sezon 2019/2020 i następne

 

PRZYZNAWANIE licencji klubowych na sezon 2020/2021:

1. Złożenie odpowiedniego prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Licencji w zależności od ligi/klasy rozgrywkowej
2. Złożenie prawidłowo wypełnionych załączników
3. Wnieść opłatę za udzielenie licencji należy wpłacić:
– kluby pozostałych klas rozgrywkowych dokonują wpłaty do Okręgów i Podokręgów, do których przynależą terytorialnie. Kluby przynależne do PPN Kraków wpłacają do MZPN Kraków. Do wniosku należy dołączyć kopie dowodu wpłaty.
IV liga – 300 zł (na jeden sezon)
KO, Klasa A, B, C – po 200 zł (na dwa sezony)
samodzielne kluby młodzieżowe – 200 zł (na dwa sezony)
4. Kluby zobowiązane są składać wnioski o przyznanie licencji z wytycznymi w uchwałach.
5. Upewnić się u Członków Komisji ds. Licencji o przyznaniu licencji, przed rozgrywkami.

UWAGA!!!
W przypadku nie przyznania licencji, klub nie będzie dopuszczony do rozgrywek; klubowi będzie służyć odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Małopolskiego ZPN.

Uchwały, informacje, załączniki                         

Uchwała nr VIII/130 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy
* Uchwała  TUTAJ

* WNIOSEK do Zespołu ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów piłkarskich MZPN TUTAJ

* Uchwała nr 47/Z/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zarządu MZPN w sprawie zatwierdzenia opłat za uzgadnianie projektów budowy, przebudowy i modernizacji obiektów sportowych TUTAJ

Uchwała nr V/67 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie rozgrywania meczów na boiskach posiadających sztuczną murawę (tekst jednolity)
* Uchwała TUTAJ
* Protokół odbioru boiska TUTAJ
* Oświadczenie klubu przy odbiorze boiska TUTAJ