Komunikat Komisji Gier Wielickiego Podokręgu MZPN nr 2/KG/2020/2021

Z posiedzenia Komisji Gier z dnia 17 czerwca 2020 roku