Komunikat Komisji Gier z 7 sierpnia

KOMUNIKAT KOMISJI GIER WIELICKIEGO PODOKRĘGU MZPN NR 5/KG/2020/2021 Z POSIEDZENIA KOMISJI GIER PODOKRĘGU WIELICZKA W DNIU 07.08.2020 R.

1. SYTUACJA NADZWYCZAJNA SPOWODOWANA COVID-19
W związku z sytuacją, która wynikła w klubach Contra Sułków i UKS Sygneczów mecze pierwszej kolejki o mistrzostwo klasy A z udziałem tych drużyn zostają odwołane. Prosi się zainteresowane drużyny o ustalenie nowego wspólnego terminu na rozegranie tych spotkań.

2. LIGI SENIORSKIE, A SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
W przypadku nałożenia przez Sanepid kwarantanny na zawodników bądź działaczy któregoś z klubów proszę o niezwłoczne powiadomienie organu prowadzącego rozgrywki o zaistniałym fakcie oraz dołączenie kserokopii bądź skanu decyzji instytucji wydającej orzeczenie o kwarantannie bądź potwierdzenie posiadania pozytywnego badania na obecność COVID – 19.

3. UPRAWNIENIA ZAWODNIKÓW W SYSTEMIE EXTRANET
Uprzejmie informujemy, że kluby, które nie uprawnią zawodników przed pierwszą kolejką rozgrywkową tj. 08/09.08.2020 i przystąpią do rozgrywek bez uprawnionych zawodników będą otrzymywały z tego tytułu walkowery. Możliwość uprawnień jest jeszcze dzisiaj. Wszystkie uprawnienia zrobione w systemie do godziny 20:00 będą zaakceptowane, jeśli spełnią wymogi – tj. do każdego zawodnika będzie dołączona deklaracja gry amatora na nowym druku posiadająca klauzulę informacyjną RODO, w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagane są podpisy obojga rodziców. W przypadku zawodnika poniżej 16 a powyżej 15 roku do gry w wyższej klasie rozgrywkowej niezbędna jest również zgoda lekarza sportowego na grę.

Ze względu na wykonywanie czynności uprawniania zawodników przez jedną osobę w pierwszej kolejności wykonywane są wnioski o uprawnienie do lig seniorskich, kolejni uprawniani są zawodnicy do lig młodzieżowych