Zmiany w systemie Kluby Sl

Informujemy, że z dniem 6 października rozpoczynamy proces wygaszania starego modułu klubowego Kluby SL, który aktualnie dostępny pod adresem https://kluby.pzpn.pl.

Decyzja podyktowana jest między innymi potrzebą przejścia na nowsze rozwiązania technologiczne oraz kończącym się wsparciem wtyczki Silverlight i przeglądarki Internet Explorer.

Po wielu miesiącach intensywnych prac rozwojowych oraz pilotażu w części Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, zostanie udostępniona nowa wersja aplikacji klubowej – Kluby24. Aplikacja aktualnie jest dostępna tylko dla części Klubów, natomiast pozostali użytkownicy dostęp otrzymają na początku października.

Nowy moduł klubowy jest dostępny adresem: https://kluby24.pzpn.pl

Nowa wersja przyniosła, poza odświeżeniem wyglądu, również zmiany funkcjonalne. Dzięki wykorzystaniu nowszych technologii możliwe będzie korzystanie z aplikacji na dowolnej przeglądarce, a także na komputerach Mac. Obecnie wszystkie funkcjonalności dostępne w Kluby SL są również dostępne w jego nowej wersji.

W dalszej części roku planowane jest również zintegrowanie funkcjonalności aktualnie dostępnych w aplikacji Kluby MVC (https://klubymvc.pzpn.pl/) w nowym module klubowym Kluby24, dzięki czemu użytkownicy klubowi będą mogli wykonywać wszystkie czynności związane w obsługą systemową klubu w jednej, spójnej aplikacji.

Na początku października również ulegnie zmianie sposób nabywanie uprawnień przez administratorów i pracowników klubów, związany z dostosowaniem procesu do wymogów Uchwały Zarządu PZPN z 25 czerwca 2020 roku. O tym poinformujemy w osobnej korespondencji.

Pozdrawiamy,
Polski Związek Piłki Nożnej