Komunikat Biura Wielickiego Podokręgu MZPN Nr 1/KB/2021/2022

 

  1. Na stronie pod adresem https://www.ppnwieliczka.pl/terminarze/ dostępne są ramowe terminarze. Prosimy Kluby o uzupełnienie godzin meczów w systemie Extranet.
  2. Przypominamy o konieczności uprawnienia zawodników do gry w systemie Extranet. W celu uprawnienia należy do wniosku o uprawnienie dołączyć dla każdego zawodnika podpisaną deklarację gry amatora – wzór. W przypadku zgłoszenia osób młodszych do rozgrywek niż przewiduje dana klasa/liga rozgrywkowa należy pamiętać o niezbędnych dokumentach jak zgoda obojga pełnoprawnych opiekunów na grę w wyższej klasie rozgrywkowej – wzór.
  3. W związku z Uchwałą nr 7/2021/Z Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej Wieliczka Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie z dnia 13.07.2021 r. zwracamy się z prośbą o wypełnienie karty aktualizacyjnej danych kontaktowych Klubu – Uchwała wraz z załącznikiem. Załącznik prosimy przesyłać w wersji edytowalnej na adres e-mail Podokręgu.

 

 

Kierownik Biura PPN Wieliczka

Konrad Lembas