KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POTWIERDZANIA ORAZ UPRAWNIANIA ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK NA SEZON 2022/2023.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POTWIERDZANIA ORAZ UPRAWNIANIA ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK NA SEZON 2022/2023.

 

W nadchodzącym sezonie 2022/2023 będą obowiązywać nowe zasady dotyczące potwierdzania (transfery) oraz uprawniania zawodników/zawodniczek w systemie extranet.

Kluby, wypełniają OŚWIADCZENIE, na mocy którego nie będą musiały wgrywać do systemu extranet deklaracji gry amatora, oświadczenia rodziców zawodników małoletnich oraz klauzuli RODO.

Po wypełnieniu i podpisaniu OŚWIADCZENIA klub wysyła samo OŚWIADCZENIE pocztą elektroniczną (dobry scan – nie bądź jakie zdjęcie telefonem!) do Podokręgu Piłki Nożnej Wieliczka na adres: biuro@ppnwieliczka.nss.pl oraz do biura Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na adres biuro@mzpnkrakow.pl. OŚWIADCZENIE należy wysłać przed rozpoczęciem rozgrywek!

OŚWIADCZENIE w wersji papierowej kluby dostarczają do biura Podokręgu Piłki Nożnej w Wieliczce.

Wypełnione oraz podpisane Załączniki nr 1 i 2 oraz deklaracja gry amatora pozostają w posiadaniu klubu. Tym   samym   klub zostanie zwolniony z obowiązku podłączania deklaracji oraz Załączników 1 i 2 przy transferach i uprawnieniach zawodników/zawodniczek w sezonie 2022/2023 (ale musi posiadać je w wersji papierowej!)

W przypadku   nie   podpisania   i   nie   przekazania   OŚWIADCZENIA do biura Podokręgu i MZPN w Krakowie, klub ma obowiązek dalszego podłączania do potwierdzeń zawodników/zawodniczek (transfery) oraz do wniosków o uprawnienia zawodników/zawodniczek: DEKLARACJI, ZAŁĄCZNIKA 1 oraz ZAŁĄCZNIKA 2.

*Załącznik   nr 1 oraz   Załącznik nr 2 zawarty jest w Uchwałach Komunikatu Zarządu PZPN V/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Do   wniosku o  uprawnienie rocznika młodszego do starszego/seniora, Klub winien podłączyć zgodnie z Regulaminem danych rozgrywek odpowiednią zgodę lekarza.

Oświadczenie

Deklaracja gry amatora

Załącznik 1

Załącznik 2