Wyniki i Relacja z XXIII Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 

Relacja z XXIII Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 

Organizatorem eliminacji turnieju na szczeblu powiatowym jest Wielicki Podokręg Piłki Nożnej MZPN przy udziale Wielickiego Ośrodka Sportu.

Wyniki wraz z Relacją – link