Komunikat Komisji Gier nr 4/KG/2020/2021


Z posiedzenia Komisji w dniu 08.07.2020 roku

Terminarz klasy B w w/w komunikacie jest nieaktualny – w komunikacie nr 5 pojawia się wszystkie zatwierdzone terminarze od klasy A po rozgrywki żaków – wszystkie aktualne terminarze znajdują się w systemie extranet – prosimy o ich sukcesywne uzupełnianie.
sekretarz komisji gier
Konrad Bartoszek

https://drive.google.com/file/d/1NCb332CWpZTjHIPaUBp68JzsObJFjHdW/view?usp=sharing